یک گروپ هیئت از کارمندان ورزیده شرکت جهت نظارت و ارزیابی از معلومات برای پیشرفت پروژه اکمال مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون ولایت تخار

به اساس پلان کاری شرکت دولتی ارزاق یک گروپ هیئت از کارمندان ورزیده شرکت دولتی ارزاق جهت نظارت و ارزیابی از معلومات برای پیشرفت پروژه اکمال مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون ولایت تخار یوم یکشنبه مورخ 7 عقرب 1402 عازم آنولاء گردیده اند.
در نخست هیئت مذکور با رئیس محترم پوهنتون ولایت تخار پیرامون اکمال مواد اعاشوی به موقع و سایر موضوعات صحبت های همه جانبه نمودند. رهبری پوهنتون ولایت تخار رضایت شان را پیرامون اکمال مواد اعاشوی از شرکت دولتی ارزاق اظهار داشتند. همچنان رهبری پوهنتون تخار پیشنهادات و نظریات شانرا پیرامون فعالیت بهتر در حصه اکمال و کیفیت مواد اعاشوی با هیئت موظف شریک ساختند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *