محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق همراه با هیات همراه شان یوم دوشنبه مورخ 20 سنبله 1402 طی سفر کاری جهت نظارت، ارزیابی از جریان قرارداد اکمال مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون سید جمال الدین ولایت کنر ها و ارزیابی جایداد املاکی ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع ولایت کنر ها بازدید نمودند.

محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق همراه با محترم الحاج فضل محمد صالح آمر املاک و محترم شیرالله عمر مدیر عمومی اجرائیه شرکت یوم دوشنبه مورخ 20 سنبله 1402 طی سفر کاری جهت نظارت، ارزیابی از جریان قرارداد اکمال مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون سید جمال الدین ولایت کنر ها و ارزیابی جایداد املاکی ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع ولایت کنر ها بازدید نمودند.
این در سفر محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق با رئیس پوهنتون سید جمال الدین ولایت کنر ها پیرامون قرارداد و اکمال مواد اعاشوی به لیلیه پوهنتون کنر ها و سایر موضوعات صبحت های همه جانبه نمودند. رهبری پوهنتون ولایت کنرها رضایت شان را پیرامون اکمال مواد اعاشوی از شرکت دولتی ارزاق اظهار داشتند. همچنان در این جلسه رهبری پوهنتون کنرها پیشنهادات و نظریات شانرا پیرامون فعالیت بهتر شرکت شریک ساختند.
در جریان سفر محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق از جایداد های شرکت در ولایت کنر ها دیدن نمودند و با شاروالی ولایت کنر ها در باره جایداد شکر و جابجایی کراچی های دستی بخاطر تنظیم ، پاکسازی و زیبایی صحن شهر اسعد آباد در پرتو قرارداد، قراردادی شرکت جایداد شکر ولایت کنر ها ملکیت مدیریت ارزاق آنولا صحبت نموده و جانبین در این مورد به توافق رسیده و همچنان با ریاست نفت و ګاز در مورد جایداد شکر ګفتګو های لازم صورت ګرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *