محترم محمد کاظم مهدی یار بحیث مدیر عمومی ارزاق ولایت بلخ یوم چهارشنبه مورخ 25 اسد 1402 معرفی و رسمآ به کار آغاز کردند.

قبلا بست مدیریت عمومی ارزاق ولایت بلخ جهت استخدام شخص واجد شرایط از طریق شبکه های اجتماعی برای رقابت آزاد به نشر رسیده بود.
محترم محمد کاظم مهدی یار مدیر عمومی جدید التقرر مدیریت عمومی ارزاق ولایت بلخ با سپری نمودن امتحان رقابت آزاد در بست کمبود مدیریت عمومی ارزاق ولایت بلخ تعین و اسناد مقرری شان اصولا طی مراحل گردید. همچنان با گماشتن افراد واجد شرایط دربخش های نمایندگی های شرکت دولتی ارزاق در ولایات، پیشرفت قابل ملاحظه در بهبود کار این اداره رونما خواهد گردید. که محترم محمد کاظم مهدی یار پس از سپری نمودن امتحان رقابتی در این پست تعین بست شده اند. یوم چهارشنبه مورخ 25 اسد 1402 رسماً به کارمندان آن نمایندگی معرفی و رسماً به کار آغاز نمودند.
در ضمن محترم محمد کاظم مهدی یار مدیر عمومی ارزاق ولایت بلخ نیز تعهد نمودند که در آینده با تمام نیرو برای تقویت بخشیدن امور مربوطه نمایندگی ارزاق ولایت بلخ و سایر بخش های آن نمایندگی گام های موثر بر خواهد داشت و همکاری همه جانبه خواهند نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *