حفاظت و حراست از یکباب هنگر واقع ولسوالی اوبه ولایت هرات؛

شرکت دولتی ارزاق با در نظرداشت اساسنامه منظور شده و تحقق فیصله های هیئت محترم مدیره شرکت در روشنی هدایت مقامات محترم صالحه و قوانین نافذه کشور از جایداد های خویش در مرکز و ولایات حفاظت و حراست مینماید.
مدیر عمومی ارزاق ولایت هرات شرکت دولتی ارزاق یکباب هنگر ملکیت شرکت واقع ولسوالی اوبه ولایت هرات که مسافه راه آن با مرکز آنولاء زیاد بوده جهت حفاظت و حراست از جایداد شرکت در آنولاء دیدن نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *