جلسۀ کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق یوم دوشنبه مورخ 28/01/1402 ساعت ده بجه قبل از ظهر دایر گردید.

جلسه کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق تحت ریاست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق و به اشتراک اعضای محترم کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق ، آمرین و مدیران شعبات یوم دوشنبه مورخ 28/01/1402 ساعت ده بجه قبل از ظهر دایر گردید.

در نخست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق، از اجراات پیرامون فیصله های هیئت محترم مدیره شرکت دولتی ارزاق و کمیته اجرائیه از مسولین مربوطه معلومات حاصل نمود بعداً مسولین شعبات مربوطه را متوجه فعالیت ها و کارکرد هایشان نموده هدف شرکت دولتی عواید بیشتر از فعالیت های اساسی و غیر اساسی میباشد که در این عرصه مسولیت ایمانی همه کارمندان شرکت دولتی ارزاق بوده تا در قسمت کسب عواید، مفیدیت و مثمریت بهتر کوشش نمایند.

در این جلسه طبق اجنداء  در موارد بازنگری قرارداد جایداد های املاکی در ولایت ننگرهار، تهیه و نصب برج برق در تعمیر چار منزله ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع ولایت لغمان، حفر نمودن چاه آب برای مغازه ناهید شهید واقع خوشحال خان مینه ناحیه پنجم شاروالی کابل، جمع آوری پول حصول باقیات از نزد قراردادیان املاک شرکت در مرکز و ولایات، ترتیب لست آنعده جایداد های شرکت که در ساحات تجارتی مرکز و ولایات موقعیت دارد جهت فعالیت تجارتی شرکت به طور مشارکت با سکتور خصوصی، ایجاد دفاتر برای نمایندگی های ارزاق در ولایات بامیان ، پکتیکا، ارزگان و پنجشیر از طریق مستوفیت های مربوطه،  ترتیب طرح های تجارتی جهت فعالیت های اساسی شرکت و سایر منابع بشری، مالی و تدارکاتی بحث و تبادله نظر صورت گرفت و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد.

28 حمل 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *