جلسۀ کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق یوم چهارشنبه تاریخ 27/02/1402 تدویر یافت.

جلسه کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق تحت ریاست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق و به اشتراک اعضای محترم کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق، آمرین و مدیران شعبات یوم چارشنبه مورخ 27/02/1402 ساعت 2 بجه بعد از ظهر دایر گردید.
در نخست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق، اجراات در مورد تطبیق فیصله های هیئت محترم مدیره شرکت دولتی ارزاق و کمیته اجرائیه از مسولین مربوطه معلومات حاصل نمود بعداً مسولین شعبات مربوطه را متوجه فعالیت ها و کارکرد هایشان نمودند و در قسمت کسب عواید، مفیدیت و مثمریت بهتر کوشش نمایند.
در این جلسه طبق اجنداء در مورد ارزیابی امور اداری شرکت تبادل نظر صورت گرفت، جمع آوری پول حصول باقیات از نزد قراردادیان املاک شرکت در مرکز و ولایات، نظارت و ارزیابی از جریان اکمال مواد اعاشوی به لیلیه های پوهنتون ولایات و مدیریت های عمومی ارزاق در ولایات، تهیه و ترتیب راپور ویدیوئی از فعالیت و کارکرد شرکت، ترتیب پلان تجارتی جهت فعالیت های اساسی شرکت و سایر موارد منابع بشری، مالی و تدارکاتی بحث و تبادله نظر صورت گرفت در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد.
در پایان جلسهٔ محترم مولوی عبدالرازق رفیع برای مسؤلین بخش های مربوطه در امور کاری آرزوی موفقیت نموده و برای بهبود هر چی بیشتر امور کاری ایشان راهنمایی های لازم نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *