جلسه کیمته اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق چهارشنبه مورخ 1402/05/25 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر در دفتر مرکزی شرکت تحت نظر محترم مولوی مطیع الله مجروح معاون مالی و اداری شرکت دولتی ارزاق دایر گردید.

جلسه کیمته اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق چهارشنبه مورخ 1402/05/25 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر در دفتر مرکزی شرکت تحت نظر محترم مولوی مطیع الله مجروح معاون مالی و اداری شرکت دولتی ارزاق دایر گردید.
در این جلسه که محترم محمد امین صاحب زاده معاون تجارتی شرکت و سایر آمرین و مدیران شرکت حضور داشتند، از جانب مسولین مربوطه، نظارت و ارزیابی گزارش مفصلی را روی اهداف، طرح‌ها به رهبری شرکت ارایه نمودند. متعاقبا مسئولین شعبات نیز از کارکردهای شان توضیحات لازم را ارایه نمودند.
معاون مالی و اداری شرکت دولتی ارزاق ضمن استماع گزارش کاری آمریت ها و مدیریت ها، از تلاش های که به خاطر پیشبرد امور انجام یافته اظهار سپاس و امتنان نمود. به همین ترتیب در جلسه مذکور، پیشرفت‌ها و پیشنهادهای کاری از جانب شعبات مربوط مطابق آجندای جلسه ارائه شد.
در اخیر معاون مالی و اداری شرکت دولتی ارزاق برای پیشبرد امور محوله، رهنمودهای لازم را برای کارمندان این شرکت هدایت فرمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *