جلسه کمیته اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق یوم پنجشنبه مورخ 1402/6/9 ساعت ده بجه قبل از ظهر بر گزار گردید؛

جلسه کیمته اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق پنجشنبه مورخ 9/6/1402 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر مرکزی شرکت به ریاست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق دایر گردید.
در این جلسه که محترم مولوی مطیع الله مجروح معاون مالی و اداری و محترم محمد امین صاحب زاده معاون تجارتی شرکت و سایر آمرین و مدیران شرکت حضور داشتند، از جانب مسولین مربوطه، نظارت و ارزیابی گزارش مفصلی را روی اهداف، طرح‌ها به رهبری شرکت ارایه نمودند. متعاقبا مسئولین شعبات نیز از کارکردهای شان توضیحات لازم را ارایه نمودند.
رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق ضمن استماع گزارش کاری آمریت ها و مدیریت ها، از تلاش های که به خاطر پیشبرد امور انجام یافته اظهار سپاس و امتنان نمود. به همین ترتیب در جلسه مذکور، پیشرفت‌ها و پیشنهادهای کاری از جانب شعبات مربوط مطابق آجندای جلسه ارائه شد.
در اخیر رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق برای پیشبرد امور محوله، رهنمودهای لازم را برای کارمندان این شرکت هدایت فرمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *