جریان مصاحبه ( انتریو) کاندیدان بست قراردادی ( کارمند تطبیق پروژه شرکت امارتی ارزاق در ولایات بامیان، دایکندی، پکتیکا، ارزگان و نورستان) در مرکز شرکت امارتی ارزاق بر گزار گردید؛

جریان مصاحبه ( انتریو) کاندیدان بست قراردادی ( کارمند تطبیق پروژه شرکت امارتی ارزاق در ولایات بامیان، دایکندی، پکتیکا، ارزگان و نورستان) در مرکز شرکت امارتی ارزاق بر گزار گردید؛
قبلا یک تعداد بست های قراردادی ( کارمند تطبیق پروژه شرکت) از طریق رسانه های اجتماعی و ویب سایت شرکت امارتی ارزاق غرض نشر به اعلان سپرده شده بود ، که تعداد از کاندیدان واجد شرایط خلص سوانح شانرا به ایمیل آدرس آمریت منابع بشری این شرکت ارسال نموده و کاندیدان واجد شرایط شارت لست گردید، که امتحان تحریری از نزد کاندیدان مذکور در دفتر مرکزی شرکت امارتی ارزاق به حضور داشت هیئت منتخب اخذ شده بود، که جریان مصاحبه (انتریو) تعداد از کاندیدان بست های متذکره یوم پنجشنبه مورخ 09 حمل 1403 در اتاق جلسات دفتر مرکزی شرکت امارتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز با حضور داشت هیئت منتخبه بر گزار گردید..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *