جریان تثبیت و قیمت گذاری جایداد های املاکی شرکت دولتی ارزاق در مرکز و ولایات؛

هیئت محترم مدیره شرکت دولتی ارزاق در جلسه مورخ 4/6 /1444 – 1401/10/7 خویش فیصله نمودند تا جایداد های شرکت دولتی ارزاق در مرکز و ولایات تثبیت و قیمت گذاری به دفاتر مربوطه املاکی ثبت و قید گردد. که بتاسی از حکم نمبر 2337 مورخ 1444/7/13 مقام عالی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان هیئت به سرپرستی وزارت محترم مالیه و اشتراک نماینده گان با صلاحیت وزارت های محترم اقتصاد و شهر سازی و مسکن موظف گردیدند تا تماما دارائی های غیر منقول شرکت دولتی ارزاق در مرکز و ولایات را تثبیت و قیمت گذاری نمایند.
با در نظر داشت حکم نمبر فوق نمایندگان ادارات مربوطه روند فعالیت خویش را در مرکز آغاز نموده جایداد های مرکزی شرکت دولتی ارزاق را طور فنی تثبیت و اندازه گیری نمودند. که روند مذکور جریان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *