تدویر مجلس مزایده به کرایه سپردن یک قطعه زمین سفید مغازه ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع عقب کودکستان نمبر (2) خیرخانه مینه ؛

قبلا اعلان مزایده به کرایه سپردن یک قطعه زمین سفید مغازه ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع عقب کودکستان نمبر (2) خیرخانه مینه نشر گردیده، و بعد از وصول کتنگ و اطمینان از نشر موضوع از شبکه های اجتماعی شرکت و با در نظرداشت قوانین نافذه کشور مجلس مزایده آن ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر یوم چهارشنبه مورخ 04/11/1402 مجلس مزایده آن در دفتر جلسات شرکت دولتی ارزاق به حضور داشت هیئت مختلط دایر در اخیر مجلس کرایه جایداد متذکره را محترم امین الله خان ماهوار مبلغ (12200) افغانی ارایه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *