تدویر مجلس مزایده به کرایه سپردن یکباب مارکیت دارای 28 باب دکاکین ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع جوار لیسه ناهید شهید خوشحال خان مینه ؛

قبلا اعلان مزایده به کرایه سپردن تعداد یک مارکیت دارای 28 باب دکاکین ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع جوار لیسه ناهید شهید خوشحال خان مینه نشر گردیده، و بعد از وصول کتنگ و اطمینان از نشر موضوع از شبکه های اجتماعی شرکت و با در نظرداشت قوانین نافذه کشور مجلس مزایده آن ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر یوم دوشنبه مورخ 13/01/1445 ـ 09/05/1402 مجلس مزایده آن در دفتر جلسات شرکت دولتی ارزاق به حضور داشت هیئت محترم موظف دایر در اخیر مجلس کرایه جایداد متذکره را محترم اکرام الدین ولد محمد عالم ماهوار مبلغ (55100) افغانی ارایه نمود.
گزارش موضوع به مقام محترم شرکت تقدیم در مورد اصولا اجراات صورت میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *