تدویر مجلس مزایده به کرایه سپردن یکباب تعمیر و حویلی ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع مرکز ولایت سمنگان؛

بعد از نشر اعلان به کرایه سپردن جایداد ملکیت شرکت دولتی ارزاق در مرکز و ولایت سمنگان، مجلس مزایده به کرایه سپردن یکباب تعمیر و حویلی ملکیت این شرکت، که در ساحه پارک شهر ایبک ولایت سمنگان موقعیت دارد یوم دوشنبه مورخ 18/10/1444 ـ 18/02/1402 ساعت 11 بجه قبل از ظهر مجلس مزایده آن در اتاق جلسات شرکت دولتی ارزاق به حضورداشت هیئت موظف بعد از مطالعه دوسیه مرتبه و شرطنامه جایداد با موجودیت اشتراک کننده گان، مجلس دایر و در نتیجه کرایه جایداد متذکره به مبلغ (18200) افغانی بالغ و محترم مسجدی برنده مجلس شناخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *