تدویر مجلس آفر گشائی به کرایه سپردن مارکیت تجارتی چار منزله آسیا مارکیت ملکیت شرکت دولتی ارزاق

اعلان به کرایه سپردن مارکیت تجارتی ملکیت شرکت دولتی ارزاق  بنام آسیا مارکیت که در ساحه چوک کوته سنگی موقعیت دارد به نشر سپرده شده بود مجلس آفر گشائی آن بحضور داشت هیئت منتخب در تالار مجالس ریاست عمومی شرکت های دولتی به تاریخ 9/8/1444 تدویر که در مجلس فوق تعداد هفت شرکت اشتراک نموده بودند. بعد از آفر گشائی اسناد مرتبه به هیئت ارزیابی تقدیم و اسناد شرکت های مذکور تحت ارزیابی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *