تدویر برنامه آموزشی کمپیوتر برای کارمندان مرکزی شرکت جهت ارتقاء ظرفیت شان

هر اداره در راستای پیمودن مسیر توسعه پایدار تا حد زیادی بر ارتقای ظرفیت کارمندان خویش در بخش های مختلف نیازمند است. بنابراین ارتقای ظرفیت کارمندان باید تمام بخش های یک اداره صورت پذیرد تا یک اداره بتواند با برخورداری از آموزش و مدیریت کار آمد به توسعه پایدار دست یابد. نکته مهم این است که برای ارتقای ظرفیت کارمندان لازم است تا برنامه ریزی دقیق و بلند مدت طرح و تطبیق گردد.
آمریت منابع بشری شرکت دولتی ارزاق برنامه آموزشی کمپیوتر برای کارمندان مرکزی خویش دایر نموده که فعلا این برنامه آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان برگزار شده و ادامه دارد. برگزاری برنامه های آموزشی برای دست یافتن به اهداف اساسی اداره موثر میباشد، که بر گزار نمودن برنامه های آموزشی سبب بلدیت کامل کارمندان در بخش کمپیوتر میشود. همچنان زمانی ما به نتیجه مثبت دست می یابیم که هماهنگی کامل میان مدیران و کارمندان در شعبات اداره وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *