بازدید از جریان تولید و چگونگی کیفیت نان خشک و روت در شرکت دولتی سیلوی کابل؛

قرارداد رسانیدن مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون ها از جمله پوهنتون پولی تخنیک کابل را شرکت دولتی ارزاق عقد قرارداد نموده است.  نان خشک و روت مورد ضرورت لیلیه های مرکز را از مجرای شرکت محترم دولتی سیلوی مرکز تمویل مینماید. که بدان اساس رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق با نماینده پوهنتون پولی تخنیک کابل با حضور داشت رئیس محترم شرکت دولتی سیلوی کابل یوم سه شنبه تاریخ 1402/01/22 از جریان تولید و چگونگی کیفیت نان خشک و روت مورد ضرورت در فابریکه سیلوی کابل دیدن نموده به کیفیت بهتر و رسانیدن به موقع آن خواستار توجه شرکت محترم دولتی سیلوی کابل شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *