اکمال 9 قلم مواد اعاشوی روزانه برای پوهنتون پولی تخنیک کابل توسط تیم آمریت تطبیق پروژه های شرکت امارتی ارزاق

شرکت امارتی ارزاق، با در نظر داشت اساسنامه منظور شده و پلان تجارتی خویش اکمال مواد اعاشوی با کیفیت برای شفاخانه ها، لیلیه ها و سایر ادارات نیازمند، مواد اعاشوی مورد ضرورت شانرا با در نظرداشت نیازمندی به اسرع وقت اکمال مینماید.
به اساس ارایه جدول نیازمندی روزانه برای پوهنتون پولی تخنیک کابل یوم یکشنبه مورخ 06 حوت 1402 اقلام ذیل اکمال گردید:
1. نان خشک مقدار 373 کیلو گرام
2. کلچه پیاز مقدار 14.10 کیلو گرام
3. روب رومی مقدار 3.736 کیلو گرام
4. رومی تازه مقدار 23.350 کیلو گرام
5. سیر غوزه مقدار 0.327 کیلو گرام
6. زنجبیل تازه مقدار 0.327 کیلو گرام
7. کچالو اعلی مقدار 149.440 کیلو گرام
8. کینو اعلی مقدار 140.100 کیلو گرام
9. تخم مرغ اعلی مقدار 934 بیضه
پروسه اکمال مواد اعاشوی مطابق قرارداد های عقد شده همه روزه برای ادارات مستهلک توسط تیم آمریت تطبیق پروژه های شرکت امارتی ارزاق به حضور داشت هیئت مربوطه جریان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *