اکمال همه روزه مواد اعاشوی از قبیل ( ترکاری فصلی، میوه جات فصلی ، نان خشک، روت و گوشت سرخی ) به لیلیه های پوهنتون کابل و پولی تخنیک و شفاخانه های کادری وزارت محترم تحصیلات عالی

به اساس ارایه جدول نیازمندی ادارات مستهلک اکمال ترکاری ، میوه تازه ، گوشت تازه و نان خشک همه روزه به لیلیه های پوهنتون کابل و پولی تخنیک، شفاخانه های کادری مربوط وزارت محترم تحصیلات عالی توسط آمریت تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق انجام میگردد ؛
شرکت دولتی ارزاق یک شرکت صد فیصد دولتی بوده، با در نظر داشت اساسنامه منظور شده اکمال مواد اعاشوی با کیفیت برای شفاخانه ها، لیلیه ها و سایر ادارات نیازمند، مواد اعاشوی مورد ضرورت شانرا با در نظرداشت نیازمندی به اسرع وقت اکمال مینماید.
پروسه اکمال مواد اعاشوی از قبیل ( ترکاری فصلی، میوه جات فصلی ، نان خشک، روت و گوشت سرخی ) مطابق قرارداد های عقد شده همه روزه به لیلیه های پوهتون های کابل و پولی تخنیک، شفاخانه های کادری وزارت محترم تحصیلات عالی به حضور داشت هیئت موظف و نماینده شرکت دولتی ارزاق جریان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *