اکمال ده قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت شفاخانه تدریسی علی آباد یوم چهارشنبه مورخ 20 جدی 1402 توسط شرکت دولتی ارزاق؛

شرکت دولتی ارزاق یک شرکت صد فیصد دولتی بوده، با در نظر داشت اساسنامه منظور شده و پلان تجارتی خویش اکمال مواد اعاشوی با کیفیت برای شفاخانه ها، لیلیه ها و سایر ادارات نیازمند، مواد اعاشوی مورد ضرورت شانرا با در نظرداشت نیازمندی به اسرع وقت اکمال مینماید.
به اساس ارایه جدول نیازمندی بابت برج جدی سال جاری، مواد اعاشوی برای شفاخانه تدریسی علی آباد اقلام ذیل یوم چهارشنبه مورخ 20 جدی 1402 اکمال گردید:
1. برنج اعلی مقدار 2400 کیلوگرام
2. روغن اعلی مقدار 900 کیلو گرام
3. لوبیا اعلی مقدار 280 کیلو گرام
4. بوره اعلی مقدار 480 کیلوگرام
5. شیر خشک اعلی مقدار 480 کیلو گرام
6. چای سبز اعلی مقدار 72 کیلو گرام
7. دال نخود اعلی مقدار 280 کیلو گرام
8. نخود خام اعلی مقدار 280 کیلو گرام
9. نمک طعام مقدار 120 کیلو گرام
10. چار مصاله مقدار 24 کیلو گرام
پروسه اکمال مواد اعاشوی مطابق قرارداد های عقد شده همه روزه برای ادارات مستهلک توسط تیم آمریت تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق به حضور داشت هیئت مربوطه جریان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *