اکمال برنج، تخم مرغ و ترکاری باب مورد ضرورت لیلیه های پوهنتون پولی تخنیک و پوهنتون کابل توسط شرکت دولتی ارزاق؛

شرکت دولتی ارزاق یک شرکت صد فیصد دولتی بوده، با در نظر داشت اساسنامه منظور شده اکمال مواد اعاشوی با کیفیت برای شفاخانه ها، لیلیه ها و سایر ادارات نیازمند، مواد اعاشوی مورد ضرورت شانرا با در نظرداشت نیازمندی شان به اسرع وقت اکمال مینماید.
به اساس ارایه جدول نیازمندی پنجشنبه مورخ 12/05/1402 لیلیه های پوهنتون پولی تخنیک و پوهنتون کابل اکمال برنج، تخم مرغ و ترکاری باب مورد ضرورت شان توسط تیم کاری آمریت تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق اکمال گردید.
که اکمال مواد اعاشوی ترکاری فصلی، میوه جات فصلی ، نان خشک، روت و گوشت سرخی مطابق قرارداد های عقد شده همه روزه به لیلیه های مذکور به حضور داشت هیئت موظف و تیم کاری شرکت دولتی ارزاق جریان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *