دعوت به داوطلبی تدارک انترنت؛

شرکت امارتی ارزاق از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تدارک 20MB انترنت Dedicate (P2P) مورد ضرورت دفاتر مرکزی شرکت امارتی ارزاق برای مدت یکسال} اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را از لینک آدرس ذیل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته، از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر روز یکشنبه تاریخ 23/ثور/1403} به مدیریت خریداری، آمریت تدارکات و فروشات، شرکت امارتی ارزاق، واقع جوار سیلوی مرکز، کابل، افغانستان ارائه نمایند، آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. جلسه آفرگشایی به روز معین آن تدویر می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *