اشتراک در مجلس داوطلبی اکمال مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل؛

شرکت دولتی ارزاق با در نظرداشت اساسنامه منظور شده با سایر شرکت های دولتی و خصوصی در مجلس داوطلبی و ارایه قیمت جهت رسانیدن مواد اعاشوی مورد ضرورت لیلیه پوهنتون پولی تخنیک برای سال 1402 اشتراک و با ارایه قیمت مناسب برنده مجلس گردیده، که عنقریب اکمال مواد اعاشوی آن نهاد علمی مطابق فرمایش شان آغاز میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *