تولید مواد اعاشوی

خريداري و تهيه مواد اوليه طرف نياز ادارات و موسسات و تذخير آن به منظور پيشبيني در حالات اضطراري و فوق العاده و جلوگيري از صعود قيم در ماركيت. و ولايات آسيب پذير كه راه هاي صعب العبور دارد و توزيع آن طبق هدايت مقامات ذيصلاح مطابق به پلان .

طرح شرکت ارزاق جهت بیرون رفت از مشکلات اقتصادی کشور و تورید مواد غذائی در شرایط کنونی اقتصادی کشور پیشکش میشود که مردم کشور نیازمند کاهش قیمت مواد اولیه در بازار میباشند که واردات مواد غذائی توسط شرکت دولتی ارزاق باعث پائین آمدن قیمت های مواد اولیه در بازار میگردد موجودیت شرکت که حدوداً 84 سال از تاسیس و فعالیت موثر کاری آن میگذرد و تجارب کافی در مورد کاری دارند و در 34 ولایت کشور نماینده گی، هنگر، گدام ها و جایداد های اساسی دارد میتواند با تورید و تهیه مواد غذائی ( آرد، روغن، شکر، چای، پودر لباس شویی و غیره) مورد نیاز وزارت های محترم دفاع، داخله، استخبارات، لیلیه پوهنتونها، شفاخانه ها و سایر ارگان های دولتی را تهیه و در مقابل قیمت نازلتر از بازار با کیفیت قابل قبول به موجب قرارداد و حواله های رسمی اجراء گردد و یک گام دیگر است که فشار خرید دولت را از بازار کاسته و تاثیر مثبت بالای قیمت های بازار خواهند داشت و از جانبی بر استقرار نرخ مواد در بازار نیز تاثیر مستقیم دارد این روند باعث میشود تا بخش از مشکلات مردم و کشور حل گردد.
امکانات شرکت دولتی ارزاق در مورد واردات مواد غذائی:
شرکت دولتی ارزاق در مرکز و ولایات جهت تذخیر مواد با داشتن گدامها، هنگرها، دوکاکین، گراچ ها، مغازه های تپیک، تجربه کافی و تخصص در قسمت واردات تذخیر مواد و توزیع آن به ادارات دولتی با پرسونل موجود، سرمایه دست داشته میتواند این پروسه را به پیش ببرد.