کار اعمار ساخت دیوار احاطوی روز موازی 2520 متر مربع زمین اداری مدیریت عمومی ارزاق ولایت سرپل؛

شرکت دولتی ارزاق جهت اعمار تعمیر اداری نماینده گی خویش در ولایت سرپل یک قطعه زمین به مساحت (2520) متر مربع در بدل پرداخت قیمت از شاروالی محترم ولایت سرپل خریداری نموده بود که بعد از طی مراحل اصولی اسناد آن، زمین فوق خط اندازی و رسماً به مدیریت عمومی ارزاق ولایت سرپل تسلیم داده شده است.
اکنون کار اعمار ساخت دیوار احاطوی روی موازی 2520 متر مربع زمین اداری مدیریت عمومی ارزاق ولایت سرپل را که بعد از مجلس آفر گشائی شرکت ساختمانی و سرکسازی ذاکر خالق با ارایه مبلغ 536312 افغانی برنده مجلس گردیده است.کار اعمار ساخت دیوار احاطوی آن یوم سه شنبه مورخ 07/09/1402 با حضور داشت هیئت مقام محترم ولایت سرپل و محترم فضل الدین امید مدیر عمومی ارزاق ولایت سرپل توسط شرکت ساختمانی و سرکسازی ذاکر خالق آغاز گردید.
البته قابل یاد آوری است که محترم فضل الدین امید مدیر عمومی ارزاق ولایت سرپل از جریان و کیفیت کار این پروژه مراقبت مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *