محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق همراه هیئت موظف با رهبری پوهنتون لغمان پیرامون قرارداد و اکمال مواد اعاشوی به لیلیه پوهنتون آنولاء و سایر موضوعات صبحت های همه جانبه نمودند.

محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق همراه با محترم شیرالله عمر مدیر عمومی اجرائیه و محترم عبدالاحد شریفي مدیر عمومی تسهیل قراردادی های آمریت تدارکات شرکت یوم سه شنبه مورخ ۹ عقرب سال جاری به ادامه سفر شان به ولایات زون شرق کشور جهت نظارت، ارزیابی، روند تطبيق و جریان قرارداد اکمال مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون ولایت لغمان بازدید نمودند.
در این سفر محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق همراه هیئت موظف با رهبری پوهنتون لغمان پیرامون قرارداد و اکمال مواد اعاشوی به لیلیه پوهنتون آنولاء و سایر موضوعات صبحت های همه جانبه نمودند. رهبری پوهنتون ولایت متذکره رضایت کامل شانرا پیرامون اکمال مواد اعاشوی از شرکت دولتی ارزاق اظهار خورسندی نموده و یاد آور شدند که مواد مورد نیاز محصلان لیلیه پوهنتون لغمان مطابق شرایط پوهنتون و شرطنامه قرارداد منعقده میباشد و کدام مشکل در روند پروسه و کیفیت مواد مورد نیاز این نهاد دیده نمیشود‌، و همچنان در این جلسه رهبری پوهنتون ولایت لغمان پیشنهادات و نظریات شانرا پیرامون فعالیت بهتر شرکت شریک ساختند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *