محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق با هیئت همراه شان به ولایات زون شرق کشور سفر نمودند.

محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق همراه با محترم شیرالله عمر مدیر عمومی اجرائیه، محترم الحاج فضل محمد صالح آمر املاک و محترم عبدالاحد شریفي مدیر عمومی تسهیل قرارداد های آمریت تدارکات شرکت یوم شنبه مورخ 6 عقرب سال جاری به ادامه سفر شان به ولایات زون شرق کشور جهت نظارت، ارزیابی، روند تطبيق و جریان قرارداد اکمال مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون، و شفاخانه تدریسی ولایت ننگرهار بازدید نمودند.
در این سفر محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق با سرپرست ریاست پوهنتون ننگرهار پیرامون قرارداد و اکمال مواد اعاشوی به لیلیه پوهنتون و شفاخانه تدریسی آنولاء و سایر موضوعات صحبت های همه جانبه نمودند. رهبری پوهنتون ولایت ننگرهار و شفاخانه تدریسی ننگرهار رضایت کامل شانرا پیرامون اکمال مواد اعاشوی از شرکت دولتی ارزاق اظهار خورسندی نموده و یاد آور شدند که مواد مورد نیاز محصلان لیلیه پوهنتون، پرسونل و مریضان شفاخانه تدریسی مطابق شرایط شرطنامه قرارداد منعقده میباشد و کدام مشکل در روند پروسه و کیفیت مواد مورد نیاز این دو نهاد دیده نمیشود‌، و همچنان در این جلسه رهبری پوهنتون ولایت ننگرهار پیشنهادات و نظریات شانرا پیرامون فعالیت بهتر شرکت شریک ساختند.
در جریان سفر محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق همراه با هیئت از جایداد های شرکت در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر نیز دیدن نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *