محترم محمد امین صاحب زاده معاون تجارتی همراه با آمر تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق طی یک سفر کاری به ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر سفر نمودند.

محترم محمدامین صاحب زاده معاون تجارتی شرکت دولتی ارزاق همراه با محترم جان محمد عمری آمر تطبیق پروژه های شرکت یوم سه شنبه مورخ ۹ عقرب سال جاری به ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر جهت نظارت، ارزیابی، روند تطبيق و جریان قرارداد اکمال مواد اعاشوی لیلیه های پوهنتون ولایات سفر نمودند.
در این سفر معاون تجارتی و آمر تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق پیرامون قرارداد و اکمال مواد اعاشوی به لیلیه های ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر و سایر موضوعات صحبت های همه جانبه نمودند.
رهبری پوهنتون ولایات متذکره رضایت کامل شانرا پیرامون اکمال مواد اعاشوی از شرکت دولتی ارزاق اظهار خورسندی نموده و یاد آور شدند که مواد اعاشوی مورد نیاز محصلان لیلیه های پوهنتون پروان، کاپیسا و پنجشیر مطابق شرایط شرطنامه و قرارداد منعقده میباشد و همچنان رهبری پوهنتون های ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر پیشنهادات و نظریات شانرا پیرامون فعالیت بهتر شرکت با هیئت مذکور شریک ساختند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *