مجلس مزایده به کرایه سپردن یکباب تعمیر سه منزله ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع مرکز ولایت لغمان تدویر یافت؛

قبلا اعلان مزایده به کرایه سپردن یکباب تعمیر سه منزله ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع مرکز ولایت لغمان نشر گردیده، و بعد از وصول کتنگ و اطمینان از نشر موضوع از شبکه های اجتماعی شرکت و با در نظرداشت قوانین نافذه مجلس مزایده جایداد فوق یوم دوشنبه مورخ 08/12/1444 ـ 05/04/1402 در تالار مجالس شرکت به حضور داشت مزایده کنندگان، هیئت محترم موظف و نماینده محترم ریاست عمومی شرکت های دولتی دایر بعد از مطالعه دوسیه مربوطه به ملاحظه رسید که تعداد هفت نفر داوطلب عرایض شانرا ارایه، که شرکت لوژستیکی زبیر زید محمدی تعمیر مذکور را ماهوار مبلغ (117500) افغانی حاضر به کرایه میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *