مجلس مزایده به کرایه سپردن مغازه نو آباده ده کیپک ملکیت شرکت دولتی ارزاق

مجلس مزایده به کرایه سپردن مغازه نو آباد ده کیپک که بر طبق اعلان منتشره بعد از انقضای میعاد به تاریخ 1444/9/3   تدویر یافته در نتیجه اسامی مسجدی به کرایه ماهوار مبلغ 32300 افغانی برنده مجلس شده مطابق قانون تدارکات برای مدت سه سال عقد قرارداد گردیده جایداد توسط هیئت موظف برایشان تسلیم گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *