مجلس داوطلبی به کرایه سپردن مغازه خشت هوختیف ملکیت شرکت دولتی ارزاق ؛

مجلس داوطلبی به کرایه سپردن مغازه خشت هوختیف بتاریخ 26/8/1444 بعد از انقضای میعاد اعلان تدویر که در مجلس داوطلبی آن تعداد سه نفر داوطلبان حضور داشته حینکه کرایه قبلی جایداد برایشان اعلان گردید از ادامه مجلس ابا ورزیدند. جایداد مذکور دوباره به اعلان مجدد سپرده شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *