گدام های شرکت دولتی ارزاق

خريداري مواد اوليه از قبيل ( آرد گندم ، روغن ، شكر ، چاي ، مواد شوينده و غيره ) طبق پلان و ضرورت از خارج كشور از كمپني هاي مولد، پروسه خریداری مواد طبق پروتوکول از کشور های همسایه از طریق قانون تدارکات با همکاری مراجع ذیربط.

طرح شرکت ارزاق جهت بیرون رفت از مشکلات اقتصادی کشور و تورید مواد غذائی در شرایط کنونی اقتصادی کشور پیشکش میشود که مردم کشور نیازمند کاهش قیمت مواد اولیه در بازار میباشند که واردات مواد غذائی توسط شرکت دولتی ارزاق باعث پائین آمدن قیمت های مواد اولیه در بازار میگردد موجودیت شرکت که حدوداً 84 سال از تاسیس و فعالیت موثر کاری آن میگذرد و تجارب کافی در مورد کاری دارند و در 34 ولایت کشور نماینده گی، هنگر، گدام ها و جایداد های اساسی دارد میتواند با تورید و تهیه مواد غذائی ( آرد، روغن، شکر، چای، پودر لباس شویی و غیره) مورد نیاز وزارت های محترم دفاع، داخله، استخبارات، لیلیه پوهنتونها، شفاخانه ها و سایر ارگان های دولتی را تهیه و در مقابل قیمت نازلتر از بازار با کیفیت قابل قبول به موجب قرارداد و حواله های رسمی اجراء گردد و یک گام دیگر است که فشار خرید دولت را از بازار کاسته و تاثیر مثبت بالای قیمت های بازار خواهند داشت و از جانبی بر استقرار نرخ مواد در بازار نیز تاثیر مستقیم دارد این روند باعث میشود تا بخش از مشکلات مردم و کشور حل گردد.
امکانات شرکت دولتی ارزاق در مورد واردات مواد غذائی:
شرکت دولتی ارزاق در مرکز و ولایات جهت تذخیر مواد با داشتن گدامها، هنگرها، دوکاکین، گراچ ها، مغازه های تپیک، تجربه کافی و تخصص در قسمت واردات تذخیر مواد و توزیع آن به ادارات دولتی با پرسونل موجود، سرمایه دست داشته میتواند این پروسه را به پیش ببرد.