حفاظت و حراست از جایداد های شرکت دولتی ارزاق در ولایت سرپل؛

موازی 156 متر مربع زمین ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع ولسوالی سانچارک ولایت سرپل که بالای آن قبلا کلینیک حیوانی اعمار شده بود تحت منازعه قرار داشت، موضوع را محترم فضل الدین امید مدیر عمومی ارزاق ولایت سرپل پیگیری که ریاست محترم عدلیه قضایای امارت ولایت سرپل هیات مختلط از ریاست شهر سازی و شاروالی سانچارک، نمایندگان سایر ادارات ساحه را از نزدیک مشاهده کروکی ساحه تعمیر را تثبیت، گزارش شانرا پیرامون جایداد شرکت دولتی ارزاق به آمریت قضایای امارت ریاست محترم عدلیه ولایت سرپل ارایه نمایند. تا بعدا در مورد فیصله نهائی اجراات صورت گیرد.
28حمل 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *