حفاظت و حراست از جایداد های شرکت دولتی ارزاق در ولایت سرپل؛

شرکت دولتی ارزاق با در نظرداشت اساسنامه منظور شده و تحقق فیصله هیئت محترم مدیره شرکت در روشنی هدایت مقامات محترم صالحه و قوانین نافذه کشور صادر گردیده در مورد دوباره تسلیمی، پرداخت کرایه و یا بدیل موازی 156 متر مربع زمین ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع ولسوالی سانچارک ولایت سرپل تصرف و بالای آن قبلا کلینیک حیوانی اعمار شده بود موضوع را محترم فضل الدین امید مدیر عمومی ارزاق ولایت سرپل پیگیری که دومین جلسه حل منازعه آن در ریاست عدلیه قضایای امارت ولایت سرپل یوم یکشنبه مورخ 20/1/1402  تدویر یافت.  فیصله بر آن شد تا هیات مختلط از ریاست شهر سازی و شاروالی سانچارک، نمایندگان سایر ادارات ساحه را از نزدیک مشاهده کروکی ساحه تعمیر را  تثبیت، گزارش شانرا پیرامون جایداد شرکت دولتی ارزاق به آمریت قضایای امارت ریاست محترم عدلیه ولایت سرپل ارایه نمایند. تا بعدا در مورد فیصله نهائی اجراات صورت گیرد.

21 حمل 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *