حفاظت و حراست از جایداد شرکت دولتی ارزاق در ولسوالی مقر ولایت غزنی؛

شرکت دولتی ارزاق با در نظرداشت اساسنامه منظور شده و تحقق فیصله هیئت محترم مدیره شرکت در روشنی هدایت مقامات محترم صالحه و قوانین نافذه کشور از جایداد های خویش در مرکز و ولایات حفاظت و حراست مینماید.
که از جمله موازی (19180) متر مربع زمین واقع در ولسوالی مقر ولایت غزنی ملکیت شرکت دولتی ارزاق که در دهه هفتاد از تصرف این شرکت خارج و از جانب افراد و اشخاص بالای جایداد مذکور دکاکین اعمار شده بود، بالاثر تعقیبات مکرر آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق و تلاش مدیریت عمومی ارزاق ولایت غزنی از جمله موازی (4921) متر مربع آن به تصرف شرکت آمده و مورد استفاده شرکت قرار گرفته است.و در مورد بدست آمدن باقیمانده جایداد شرکت در ادارات دولتی تلاش جریان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *