حفاظت و حراست از جایداد شرکت دولتی ارزاق در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل؛

شرکت دولتی ارزاق با در نظرداشت اساسنامه منظور شده و تحقق فیصله هیئت محترم مدیره شرکت در روشنی هدایت مقامات محترم صالحه و قوانین نافذه کشور در مورد دوباره تسلیمی، پرداخت کرایه و یا بدیل موازی 156 متر مربع زمین ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع ولسوالی سانچارک ولایت سرپل تصرف و بالای آن قبلا کلینیک حیوانی اعمار شده بود موضوع را محترم فضل الدین امید مدیر عمومی ارزاق ولایت سرپل پیگیری که جلسه حل منازعه آن در ریاست محترم عدلیه قضایای امارت ولایت سرپل مورخ 17/02/1402 تدویر یافت. از اینکه جایداد قبلا به مصارف دارائی عامه تعمیر کلینیک حیوانی اعمار شده و در جریان عمل انجام یافته قرار دارد بدان اساس فیصله به نفع شرکت دولتی ارزاق شد که ریاست محترم زراعت آبیاری و مالداری ولایت سرپل مکلف به پرداخت قیمت زمین فوق به جانب شرکت دولتی ارزاق میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *