جلسۀ کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق یوم چهارشنبه تاریخ 1402/03/10 تدویر یافت.

جلسه کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق تحت ریاست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت و به اشتراک اعضای محترم کمیته اجرائیه شرکت ، آمرین و مدیران شعبات یوم چارشنبه مورخ 1402/03/10 ساعت 10 بجه قبل از ظهر دایر گردید.
در نخست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق، اجراات در مورد تطبیق فیصله های هیئت محترم مدیره شرکت و کمیته اجرائیه از مسولین مربوطه معلومات حاصل نمود بعداً مسولین شعبات مربوطه را متوجه فعالیت ها و کارکرد هایشان نمودند تا در قسمت کسب عواید، مفیدیت و مثمریت بهتر کوشش نمایند.
در این جلسه طبق اجنداء در مورد ارزیابی قرارداد مارکیت تجارتی چهار منزله ملکیت این اداره واقع ولایت ننگرهار، تهیه و خریداری دو عراده موتر تیز رفتار حسب فیصله هیئت محترم مدیره شرکت جهت رفع معضله ترانسپورتی ، ارزیابی قرارداد های املاکی شرکت در مرکز و ولایات، ایجاد یکباب مغازه تپیک جهت فعالیت اساسی شرکت در مرکز شهر کابل تبادل نظر صورت گرفت، همچنان در مورد جمع آوری پول حصول باقیات از نزد قراردادیان املاک در مرکز و ولایات، نظارت و ارزیابی از جریان اکمال مواد اعاشوی به لیلیه های پوهنتون ولایات و مدیریت های عمومی ارزاق در ولایات، ترتیب پلان تجارتی جهت فعالیت های اساسی شرکت و سایر موارد منابع بشری، مالی و تدارکاتی بحث و تبادله نظر صورت گرفت در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد.
در پایان جلسهٔ محترم مولوی عبدالرازق رفیع برای مسؤلین بخش های مربوطه در امور کاری آرزوی موفقیت نموده و برای بهبود هر چی بیشتر امور کاری ایشان راهنمایی های لازم نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *