جلسۀ کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق یوم چارشنبه مورخ 1402/02/13 تدویر یافت.

جلسه کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق تحت ریاست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق و به اشتراک اعضای محترم کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق ، آمرین و مدیران شعبات یوم چارشنبه مورخ 13/02/1402 ساعت 2 بجه بعد از ظهر دایر گردید.
در نخست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق، اجراات در مورد تطبیق فیصله های هیئت محترم مدیره شرکت دولتی ارزاق و کمیته اجرائیه از مسولین مربوطه معلومات حاصل نمود بعداً مسولین شعبات مربوطه را متوجه فعالیت ها و کارکرد هایشان نموده هدف شرکت دولتی عواید بیشتر از فعالیت های اساسی و غیر اساسی بوده کارمندان شرکت در قسمت کسب عواید، مفیدیت و مثمریت بهتر کوشش نمایند.
در این جلسه طبق اجنداء در مورد بازنگری قرارداد یکباب تعمیر چار منزله در ولایت کنر ها ملکیت شرکت دولتی ارزاق مطابق فیصله قبلی هیئت محترم مدیره شرکت و قانون املاک دولتی و طی مراحل اصولی اسناد از طریق مقامات محترم ذیصلاح، در مورد جمع آوری پول حصول باقیات از نزد قراردادیان املاک شرکت در مرکز و ولایات، در مورد تهیه کمپیوتر و دستگاه پرنتر مورد ضرورت دفاتر مرکزی و مدیریت های عمومی ارزاق در ولایات، ترتیب طرح های تجارتی جهت فعالیت های اساسی شرکت و سایر موارد منابع بشری، مالی و تدارکاتی بحث و تبادله نظر صورت گرفت در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *