جلسۀ کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق بتاریخ 1402/01/09 تدویر یافت.

جلسه کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق تحت ریاست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق و به اشتراک اعضای محترم کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق ، آمرین و مدیران شعبات یوم چهارشنبه مورخ 09/01/1402 ساعت ده بجه قبل از ظهر دایر گردید.
در نخست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق، از اجراات پیرامون اجراات از فیصله قبلی کمیته اجرائیه از مسولین مربوطه معلومات حاصل نمود بعداً مسولین مربوطه را متوجه فعالیت ها و کارکرد هایشان نموده هدف شرکت دولتی عواید بیشتر از فعالیت های اساسی و غیر اساسی میباشد که در این عرصه مسولیت ایمانی همه کارمندان شرکت دولتی ارزاق بوده تا در قسمت کسب عواید، مفیدیت و مثمریت بهتر کوشش نمایند.
در این جلسه اجراات در مورد فیصله های هیئت محترم مدیره شرکت و یک سلسله موارد املاکی، منابع بشری، مالی و تدارکاتی بحث و تبادله نظر صورت گرفت و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *