تدویر مجلس مزایده به کرایه سپردن یکباب مغازه ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع خشت هوختیف خیرخانه مینه؛

تدویر مجلس مزایده به کرایه سپردن یکباب مغازه ملکیت شرکت دولتی ارزاق بعد از نشر اعلان مجدد جایداد متذکره، یوم شنبه مورخ 24/9/1444 ـ 26/01/1402  ساعت 11 بجه قبل از ظهر مجلس مزایده به کرایه سپردن یکباب مغازه ملکیت شرکت واقع خشت هوختیف خیرخانه مینه به حضورداشت هیئت موظف با موجودیت اشتراک کننده گان، مجلس دایر و در نتیجه کرایه جایداد متذکره به مبلغ (9100) افغانی بالغ و محترم محمد صادق برنده مجلس شناخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *