تدویر مجلس مزایده به کرایه سپردن تعداد سه باب گدام ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع پلچرخی ؛

قبلا پروسه مزایده به کرایه سپردن تعداد سه باب گدام های ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع پلچرخی به مبلغ 140000 افغانی به اسم شرکت افغان تنویر اعلان گردیده بود، مجلس مزایده آن بعد از وصول کتنگ و اخبار اطمینان از نشر  موضوع با در نظرداشت قوانین نافذه کشور ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر یوم پنجشنبه مورخ  مورخ 20/10/1444 ـ 20/02/1402 در اتاق جلسات شرکت دولتی ارزاق به حضور داشت نماینده ریاست محترم عمومی شرکت های دولتی و هیئت محترم موظف دایر بعد از مطالعه شرطنامه جایداد، تعداد پنج شرکت داوطلب تدویر و در نتیجه کرایه جایداد متذکره ماهوار مبلغ (311000) افغانی به نفع شرکت محترم ایرو پارسل (Aero Parcel ) انجامید. برنده مجلس شناخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *