تدویر مجلس داوطلبی به کرایه سپردن یکباب هنگر ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع ولسوالی سانچارک ولایت سرپل ؛

قبلا اعلان داوطلبی به کرایه سپردن تعداد یک باب هنگر ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع ولسوالی سانچارک ولایت سرپل نشر گردیده، و بعد از وصول کتنگ و اطمینان از نشر موضوع از شبکه های اجتماعی شرکت و با در نظرداشت قوانین نافذه کشور ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر یوم شنبه مورخ 30/10/1444 ـ 30/02/1402 مجلس داوطلبی آن در دفتر مدیریت عمومی ارزاق ولایت سرپل به حضور داشت هیئت محترم موظف دایر بعد از مطالعه دوسیه به ملاحظه رسید که تعداد پنج نفر داوطلب عرایض شانرا ارایه، کرایه جایداد متذکره ماهوار مبلغ (14650) افغانی به نفع محترم محمد طاهر ولد احمد شاه انجامیده . برنده مجلس شناخته شد. گزارش موضوع به مقام محترم ولایت تقدیم که در مورد اجراات بعدی طبق هدایت آن مقام اجراات صورت میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *