بست (4) مدیریت عمومی پلان و پالیسی شرکت دولتی ارزاق

عنوان وظیفه           :   مدیر عمومی پلان و پالیسی

اداره                       :   شرکت دولتی ارزاق

بست                      :   4

تعداد بست               :   1

کود بست                :  ARZAQ-1402-12

معاش ماهوار            :   مطابق سکیل معاشات شرکت

موقعیت  بست          :  کابل

گزارش دهی به         :  کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق

گزارش گیری از          :  کارکنان تحت اثر

تاريخ اعلان پست        :        01/ 04  /1402

آخرین تاریخ پذيرش      :         21 /04 /1402

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

هدف (خلاصه) وظایف:  ترتیب و تنظیم  پلان های مالی، انکشافی و انسجام پلان های کاری شرکت دولتی ارزاق؛

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 • تحلیل و بررسی پلانهای سالانه و انکشافی با در نظرداشت معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده به سطح مرکز و ولایات بر اساس پلان استراتیژیک جهت رسیدن به اهداف اداره؛
 • تامین ارتباطات لازم و ايجاد هماهنگی ميان ادارات ذيربط جهت تشخیص برنامه های زیربنائی اولویت آنها و پیش بینی بودجه لازم به اساس برنامه های استراتیژیک اداره؛
 • ارزیابی عواید و مصارف مرکز و تمام نمایندگی های ارزاق در ولایات؛
 • جمع آوری معلومات احصائیه از شعبات مرکزی و ولایاتی و ارسال آن به ادارات ذیربط؛
 • پلان گذاری در مورد تشکیلات ریاست و ارایه آن جهت منظوری به مقامات ذیصلاح؛
 • ترتیب اساسنامه، دورنما، و سایر اسناد معیاری رسمی برای شرکت دولتی ارزاق؛
 • ارایه پیشنهادات انکشافی فعالیت شرکت با همکاری شعبات و ادارات ذیربط به مقامات ذیصلاح؛
 • ترتیب و توسعه پالیسی های مربوط به اداره جهت عرضه خدمات بهتر در کشور؛
 • حصول اطمینان از جمع آوری معلومات دقیق، توحید و انسجام پلانهای کاری جهت ارائه احصائیه های  دقیق؛
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری آمریت مربوطه و همآهنگی با تمام بخش ها در ارتباط به تخصیص و بودجه منظور شده؛
 • تحلیل و ارزیابی نتایج تحقق پالیسی ها و ارائه اقدامات اصلاحی در صورت بروز مشکلات ناشی از تطبیق آن؛
 • جمع آوری معلومات پیرامون چگونگی تطبیق پالیسی ها در امور تخنیکی، تجارتی، مالی و اداری؛
 • تحقیق و مطالعه دقیق پالیسی های اداره به منظور همکاری در راستای تعدیل و انکشاف پالیسی های اداره؛
 • نظارت و کنترول از تطبیق پلان و پروگرام های اداره در راستای بلند بردن سطح پلان گزاری و پالیسی سازی؛
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه جهت تحقق اهداف؛
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

متقاضیان حد اقل برای این بست به شرایط که ذیلاً ذکر گردیده است قابل شارت لست میباشند.

درجه تحصیل

 • حد اقل داشتن سند لیسانس در یکی از رشته های؛ اقتصاد، اداره و تجارت، مالی و حسابداری، پالیسی عامه، اداره عامه، و سایر بخش‌های مرتبط به پُست، سند ماستر مرتبط به پُست ارجحیت داده می‌شود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

 • حد اقل دو الی سه سال تجربه کاری دولتی مرتبط به وظیفه برای لیسانس.
 • حداقل یک سال تجربه کاری دولتی مرتبط به وظیفه برای ماستر.

مهارت های دیگر:

 • داشتن مهارت کامل گفتاری و نوشتاری به یکی از زبان‌های ملی (پشتو و دری) و همچنان آشنایی کامل به لسان انگلیسی
 • داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (Word, Excel, Power Point, Outlook) و غیره و سایر برنامه‌ های کمپیوتر و انترنت که در ساحه کار دفتری لازمی پنداشته میشود؛
 • داشتن مهارت در ترتیب پلان های مالی ، انکشافی و انسجام سایر پلان های کاری شرکت؛
 • داشتن معلومات کامل از قوانین نافذه کشور (قانون کار، قانون شرکت های دولتی، اساسنامه شرکت دولتی ارزاق و غیره)؛
 • داشتن ظرفیت برقراری ارتباط مسلکی با سایر ادارات دولتی و غیر دولتی؛
 • داشتن توانایی افهام و تفهیم.

رهنمود کاندیداتوری:

علاقمندان که واجد شرایط هستند میتوانند خلص سوانح خویش را با مشخص نمودن عنوان وظیفه و کود بست در ( Subject)  از طریق ایمیل به آدرس شرکت دولتی ارزاق و در (cc) ایمیل آدرس ریاست شرکتهای دولتی که هر دو آن درج ذیل میباشند الی تاریخ 21/04/1402  ارسال دارند.

آمریت منابع بشری

شرکت دولتی ارزاق

آدرس: جوار سیلوی مرکز، کابل ـ افغانستان

ايمیل شرکت دولتی ارزاق: hr@arzaq.af

ایمیل ریاست عمومی شرکت های دولتی (cc): dg.socs@mof.gov.af

شماره تماس: 799301233-0093

نوت: فقط با کاندید های که شارت لست گرديده اند تماس گرفته خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *