بازدید از جریان تولید و چگونگی کیفیت نان خشک و روت در شرکت دولتی سیلوی کابل؛

قرارداد رسانیدن مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون کابل و پوهنتون پولی تخنیک را شرکت دولتی ارزاق عقد قرارداد نموده است. نان خشک و روت مورد ضرورت لیلیه های مرکز را از مجرای شرکت محترم دولتی سیلوی مرکز تمویل مینماید. که بدان اساس محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق با محترم محمد امین صاحب زاده معاون تجارتی شرکت دولتی ارزاق و با حضور داشت رئیس محترم شرکت دولتی سیلوی کابل و نماینده محترم پوهنتون پولی تخنیک کابل یوم شنبه تاریخ 1402/02/16از جریان تولید و چگونگی کیفیت نان خشک و روت مورد ضرورت در فابریکه سیلوی کابل دیدن نموده به کیفیت بهتر و رسانیدن به موقع آن خواستار توجه شرکت محترم دولتی سیلوی کابل شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *