اکمال 180 بسته آب معدنی الکوزی طبق جدول نیازمندی وزارت محترم سرحدات و اقوام قبایل توسط آمریت تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق؛

شرکت دولتی ارزاق با در نظر داشت اساسنامه منظور شده و پلان تجارتی خویش اکمال مواد اعاشوی با کیفیت برای شفاخانه ها، لیلیه ها و سایر ادارات نیازمند، مواد اعاشوی مورد ضرورت شانرا با در نظرداشت نیازمندی به اسرع وقت اکمال مینماید.
به اساس ارایه جدول نیازمندی تعداد 180 بسته آب معدنی الکوزی یوم یکشنبه مورخ 12/9/1402 برای وزارت محترم سرحدات و اقوام قبایل توسط آمریت تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق و بحضور داشت هیئت مربوطه وزارت محترم سرحدات اکمال گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *