اکمال 12 قلم حبوبات برای انستیتوت صدری قلبی و عایی پوهنتون طبی کابل توسط آمریت تطبیق پروژه های شرکت امارتی ارزاق

به اساس ارایه جدول نیازمندی مواد اعاشوی حبوبات برای انستیتوت صدری قلبی وعایی پوهنتون طبی کابل اقلام ذیل یوم چهارشنبه مورخ 25 دلو 1402 اکمال گردید:
1. برنج سیله اعلی مقدار 310 کیلو گرام
2. روغن اعلی مقدار 108.5کیلو گرام
3. لوبیا اعلی مقدار 21 کیلو گرام
4. نخود خام اعلی مقدار 17.5کیلو گرام
5. بوره اعلی مقدار 62 کیلو گرام
6. چای سبز اعلی مقدار 9.3 کیلو گرام
7. شیر خشک بلوایت اول مقدار 62 کیلو گرام
8. چار مصاله قورمه مقدار 1.5کیلو گرام
9. مصاله دیگ اعلی مقدار 1.5 کیلو گرام
10. دال نخود اعلی مقدار 17.5کیلو گرام
11. نمک طعام اعلی مقدار 15.5کیلوگرام
12. روب هدیه قطی 800 گرامه 11 قطی
پروسه اکمال مواد اعاشوی مطابق قرارداد عقد شده برای انستیتوت مذکور توسط آمریت تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق به حضور داشت هیئت مربوطه انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *