اکمال یک قلم مواد اعاشوی برنج اعلی به اساس نیازمندی لیلیه پولی تخنیک کابل توسط تیم آمریت تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق

شرکت دولتی ارزاق یک شرکت صد فیصد دولتی بوده، با در نظر داشت اساسنامه منظور شده و پلان تجارتی خویش اکمال مواد اعاشوی با کیفیت را برای شفاخانه ها، لیلیه ها و سایر ادارات نیازمند به اسرع وقت تهیه و اکمال مینماید.
که به اساس ارایه جدول نیازمندی لیلیه پولی تخنیک کابل یوم شنبه مورخ 29/07/1402 مقدار 19600کیلوگرام برنج اعلی توسط تیم کاری آمریت تطبیق پروژه ها شرکت دولتی ارزاق و به حضور داشت محترم جان محمد عمری آمر تطبیق پروژه های شرکت و هیئت مربوطه اکمال گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *