اعــــلان مزایده موازی 420 متر مربع زمین و دو باب اتاق حریم مغازه نمبر 10 ملکیت شرکت ارزاق واقع خوشحال خان مینه

شرکت امارتی ارزاق موازی (420) متر مربع زمین و دو باب اتاق حریم مغازه نمبر 10 ملکیت خویش واقع قسمت الف خوشحال خان مینه مقابل سیلوی مرکز ملکیت خویش را که کرایه قبلی آن مبلغ (44000) افغانی بود طور مزایده به کرایه میدهد.
اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر بپردازند درخواست های خویش را الی مدت (21) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت امارتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان به روز (مزایده) حاضر شوند.
شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود.
برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره موبایل (0766305442) آمر املاک شرکت امارتی ارزاق به تماس شده حل مطلب نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *