اعــــلان (مزایده) یکباب اتاق و یکباب دهلیز ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع تانگ تیل دشت برچی؛

اسامی خیر الدین یکباب اتاق (3×4 m ) و یکباب دهلیز ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع جوار تانک تیل دشت برچی را به کرایه ماهوار مبلغ (2400) افغانی با افزودی 10 فیصد در کرایه قبلی برای دور دیگر تقاضا نموده است.
اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر بپردازند، درخواست های خویش را الی مدت (21) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز (مزایده) حاضر شوند.
شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود.
برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره موبایل (0766305442) آمر املاک شرکت دولتی ارزاق به تماس شده حل مطلب نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *